پرسش و پاسخهای متداول - کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی

پرسش و پاسخ ها - کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی

شما می‌توانید سوالات خود را به آدرس info@iranfcp.com ارسال نمایید. پاسخ سوالات پس از جمع بندی در این صفحه ارائه می‌گردد.

بله، شرط ورود برای سهامداری، داشتن امتیاز استفاده از پروانه است که این حق می‌تواند وکالتا یا اصالتا متعلق به متقاضی باشد.

حداکثر سقف امتیازات موثر کنسرسیوم، و شرط امتیازی برای سهامداری در اصول مشارکت کنسرسوم، اصل هشتم بیان شده است. اما با توجه به اینکه پیش بینی می‌گردد سقف مشارکت از ۱۰۰ امتیاز موثر عبور کند، راه کاری تحت عنوان IRANSERVCO پیشبینی شده که بعد از تشکیل IRANFCP توسط مشارکت کنندگان در این کنسرسیوم پیگیری و اجرایی می‌شود.

تامین مبالغ لازم جهت هزینه‌های اجرایی پیش از تاسیس، در قالب تنخواه توسط تعدادی از مشارکت کنندگان تامین شده است و تمام این این هزینه‌ها با سند رسمی پس از ثبت شخصیت حقوقی به شرکت تحویل و هزینه‌ها توسط شرکت پرداخت می‌گردد. این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قانونی پیش از تاسیس قابلیت ثبت در دفا‌تر قانونی را دارد.

طبق اصول حاکم پروانه FCP در مرحله درخواست، متقاضی می‌تواند به صورت کنسرسیومی اقدام نماید. هدف این کنسرسیوم اخذ پروانه بوده و سپس مشارکت کنندگان حداکثر ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به تشکیل شرکت سهامی اقدام نمایند. با توجه به این توضیح کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی تشکیل گردیده و امید است با هماهنگیهای انجام شده حتی قبل از تاریخ ۲۴ خرداد شرکت سهامی به ثبت رسیده و تقاضای FCP راسا توسط شخصیت حقوقی شرکت سهامی تقدیم سازمان تنظیم مقررات گردد.

طبق مصوبه FCP و با توجه به برآورد انجام شده برای پوشش Qualification و ۱۰۰ امتیاز تشویقی جهت معافیت کامل از پرداخت حق امتیاز پروانه، به ۱۸۰ امتیاز نیاز است. مطابق مصوبه، ارزش این امتیازات ۳۶۰ میلیارد ریال بوده و نیز با توجه به نیاز ۹۰ میلیارد ریالی جهت ایفای تعهدات ضمانتنامه‌ای و مبلغ ذخیره صندوق نقدی جهت عملیارت جاری، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال به عنوان هدف تعیین شده است.

در زمان تاسیس FCP طبق دوره حفاظت تعریف شده، خدمات شرکت‌ها به صورت Live باقی خواهد ماند و در این دوره FCP پوشش پروانه‌ای جهت فعالیت سهامدارانی که پروانه خود را در FCP سرمایه گذاری نمودند ایجاد خواهد کرد.

در لحظه صدور پروانه FCP و ابطال پروانه‌های قبلی، در عمل ضمانتنامه آزاد شده تلقی می‌گردد، اما ممکن است به علت روال اداری سازمان، ابطال در بانک با تاخیر صورت گیرد.

به دلیل عدم تعهد سازمان مبنی بر اعطای صد در صدی پروانه به متقاضیان، این خطر متوجه تمام درخواست کنندگان پروانه FCP می‌باشد. اما به دلیل شرایط خاص این کنسرسیوم و با توجه به اینکه تمام سهامداران آن دارندگان پروانه‌های قبلی بودند که در چندین مرحله تاییدات لازم را از سازمان اخذ نمودند این تهدید برای کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی از بقیه متقاضیان کمرنگ‌تر است.

ضمنا پروانه‌های متقاضیان زمانی ابطال می‌گردد که پروانه FCP صادر شده باشد و با توجه به اعلام سازمان مبنی بر بررسی درخواست‌ها طی مدت کوتاه، در صورتی که به هر دلیل و به فرض محال از اعطای FCP به این شرکت خودداری گردد، سهامداران فرصت دارند تا پروانه‌های خود را وارد Servco نموده یا ادامه فعالیت دهند و تمام انتخاب‌ها جز مشارکت در کنسرسیوم‌ها، که در این زمان متصور است، برای آن‌ها باقی خواهند ماند.

اولین مجمع موسسین در تاریخ 10 خرداد 1394 بوده که اخبار آن در سایت www.iranfcp.com موجود است. همچنین شرایط ملحق شدن به مجموعه در اصول مشارکت، اصل هشتم بیان شده است.