پرسش و پاسخهای متداول - کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی

پرسش و پاسخ ها - کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی

شما می‌توانید سوالات خود را به آدرس info@iranfcp.com ارسال نمایید. پاسخ سوالات پس از جمع بندی در این صفحه ارائه می‌گردد.

امتیازات با توجه به ارزش ریالی تعیین شده در مصوبه اصول حاکم FCP تبدیل به سهم می‌گردد.

شرکت تجمیعی به صورت سهامی خاص ثبت خواهد شد.

شرکت در حدود اختیارات FCP، از دارایی‌های سهامداران که بیرون از شرکت قرار دارد، طی دوره گذار ۱ تا ۳ سال (با توجه به شرایط) محافظت می‌نماید. این دارایی‌ها از قبیل حق مالکیت معنوی، تجهیزات دسترسی و انتقال، لینکهای دسترسی و انتقال، تجهیزات و لینکهای بیسیم فرکانس آزاد و... خواهد بود.

این محافظت توسط قراردادهای تجاری صورت گرفته که در آن‌ها حق مالکیت و انتقال برای سهامدار محفوظ خواهد بود.

شرکت از عقد این قرارداد‌ها به دنبال سود نیست و صرفا هزینه‌های مالیات، عوارض و حقوق دولتی همچنین هزینه‌های سربار قرارداد توسط سهامدار پرداخت می‌گردد.

به دلیل شرایط پروانه FCP، اختیار مدیریت شبکه صرفا در اختیار FCP خواهد بود و حتی Servco‌ها از این اختیار محروم می‌باشند.

با توجه به تفکیک اصل مدیریت و مالکیت، صرفا دسترسی Logical تجهیزات در اختیار FCP قرار خواهد گرفت و مالکیت مطلقا در اختیار FCP نیست.

هر زمان که مالک بخواهد می‌تواند با توجه به شرایط قرارداد، این حق مدیریت را از FCP پس گرفته و FCP دیگری انتقال دهد.

IRANFCP در درجه اول متعهد به حفظ و افزایش ارزش سهام و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران خود خواهد بود.

در همین راستا IRANFCP باید نسبت به عقد قراردادهای تجاری برد-برد با فعالین بازار اقدام نماید. به صورت طبیعی، این قراردادها قطعا در هنگام وجود متقاضیان متعدد اولویت با سهامداران IRANFCP خواهد بود.

با توجه به اصول حاکم پروانه FCP، در هر صورت مسئولیت نارضایتی بر عهده دارنده پروانه FCP خواهد بود. در نتیجه این شرکت تمهیدات لازم جهت رضایت حداکثری کاربران را به کار خواهد برد.

رابطه تجاری FCP با Servco‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبیین می‌گردد و ایران اف.سی.پی باید کلیه قراردادهای خود را با توجه به مقررات سازمان تنظیم نماید.

با توجه به تاکیدات سازمان و احیانا امتیازهای تشویقی مبنی بر در اختیار قرار دادن قسمتی از زیرساختهای FCP به Servco‌ها قاعدتا این قرارداد‌ها یکی از موارد جذاب برای مجموعه‌های FCP خواهد برد.

بله. محدودیتی در ارائه سهام در قالب آورده های پروانه ای وجود ندارد و متقاضی باید اصالتا یا وکالتا دارنده حق استفاده از امتیازات پروانه باشد.

با توجه به شرایط هر دو گزینه جزو انتخابهای منطقی می‌باشند. این موضوع از زوایای بسیاری قابل بحث است، اما با توجه به ورود دارایی پروانه‌ای در قالب سهام مورد نظر است، مشارکت کنندگان در ایران اف. سی. پی معتقدند به دلیل ارزش افزوده بیشتری که آورده امتیازی در FCP ایجاد خواهد نمود و نیز با توجه به انحصاری بودن این پروانه، اولویت با سهامداری در FCP می‌باشد.

ورود پروانه در Servco با توجه به اینکه پرداخت حق لایسنس آن در اقساط ۵ ساله بوده و نیز با توجه به ارزش آتی پول، حتی در لحظه صدور از ارزش دارایی پروانه‌ای حفاظت نخواهد نمود و به دلیل اینکه صدور این مجوز بدون انحصار است، قاعدتا تولید ارزش افزوده نیز نخواهد نمود.

با توجه به رویکرد جذب حداکثری، سهامداری با آورده امتیازی سقف حداقلی یا حداکثری ندارد، امابه دلیل عدم ایجاد انحصار در مجمع سهامداران و توازن سهام، حداکثر آورده نقدی معادل ۲۵% ارزش ریالی آورده امتیازی شرکت‌ها در قالب پروانه می‌باشد.

یعنی سهم امتیازی یک ISDP با ۱۰۰ مگ پهنای باند که برابر ۲ امتیاز و معادل ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد، حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان می‌تواند آورده نقدی داشته باشد.