مدارک مورد نیاز نامزدی هیئت مدیره

لیست مدارک مورد نیاز جهت نامزدی هیئت مدیره تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل میباشد:

سهامداران حقیقی

 1.  کپی شناسنامه برابر اصل شده   (در دفاتر اسناد رسمی )
 2. کپی کارت ملی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 3. گواهی عدم سوء پیشینه (دفاتر پلیس+10)
 4. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 5. کپی برابر اصل شده مدرک تحصیلی – حداقل کارشناسی از مراکز مورد تایید وزارت علوم (مطابق اساسنامه پیشنهادی الزامی است)
 6. ارائه مدارک مثبته جهت احراز تجربه حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره  و یا مدیریت عامل یک شرکت تجاری (مطابق اساسنامه پیشنهادی الزامی است)
 7. ارائه خلاصه رزومه مدیریتی و تحصیلی در یک صفحه (جهت تکثیر بین سهامداران در مجمع)
 8. به جهت اهمیت تمرکز حداکثری بر راهبری مجموعه و نیاز به مدیران مسئول، اعضاي هيأت مدیره شركت نمي توانند در دوره تصدی مدیریت خود در ایران اف.سی.پی  همزمان عهدهدار عضویت موظف هيأت مدیره و یا مدیریت عامل شركت تجاری دیگری باشند. اعضای هیات مدیره شرکت که در مقطع انتخاب توسط مجمع در شمول ممانعت این بند قرار گیرند؛ موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتخاب توسط مجمع، از مسئولیت های مذکور در این بند ترک سمت نموده و مدارک مثبته را کتبا به بازرس شرکت اعلام نمایند. در غیر اینصورت در حکم استعفای شخص از عضویت در هیات مدیره تلقی خواهد شد. (مطابق اساسنامه پیشنهادی الزامی است)

سهامداران حقوقی

 1. ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)

در این آگهی دوره مسئولیت مدیران باید معتبر بوده و دارندگان حق امضا مشخص شده باشد

 1. ارائه کپی روزنامه رسمی تاسیس  شخص حقوقی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 2. ارائه کپی اساسنامه  شخص حقوقی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 3.  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی  (در دفاتر اسناد رسمی)
 4. گواهی عدم سوء پیشینه نماینده معرفی شده نماینده شخص حقوقی (دفاتر پلیس+10)
 5. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه نماینده معرفی شده نماینده شخص حقوقی (در دفاتر اسناد رسمی)
 6. به جهت اهمیت تمرکز حداکثری بر راهبری مجموعه و نیاز به مدیران مسئول، اعضای هیأت مدیره شرکت نمی‌توانند در دوره تصدی مدیریت خود در شرکت همزمان عهده دار عضویت موظف هیأت مدیره و یا مدیریت عامل شرکت تجاری دیگری باشند. اعضای هیات مدیره شرکت که در مقطع انتخاب توسط مجمع، در شمول ممانعت این بند قرار گیرند؛ موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتخاب توسط مجمع، از مسئولیت‌های مذکور در این بند ترک سمت نموده و مدارک مثبته را کتبا به بازرس شرکت اعلام نمایند. در غیر اینصورت در حکم استعفای شخص از عضویت در هیات مدیره تلقی خواهد شد. (مطابق اساسنامه پیشنهادی الزامی است)
 7. کپی برابر اصل شده مدرک تحصیلی نماینده – حداقل کارشناسی از مراکز مورد تایید وزارت علوم (مطابق اساسنامه پیشنهادی الزامی است)
 8. ارائه مدارک مثبته جهت احراز تجربه حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیریت عامل یک شرکت تجاری (مطابق اساسنامه پیشنهادی الزامی است)
 9. ارائه خلاصه رزومه مدیریتی و تحصیلی نماینده شخص حقوقی در یک صفحه (جهت تکثیر بین سهامداران در مجمع)
 10. نامه نمایندگی از جانب شخصیت حقوقی به نام شخص نماینده جهت حضور در هیئت مدیره (در سربرگ شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز) (مطابق اساسنامه پیشنهادی، به دلیل حفظ انسجام مدیریتی و نیز به دلیل اینکه رای انتخاب سایر سهامداران به شخص نماینده و به پشتوانه تواناییهای فردی آن بوده؛ تغییر نماینده در طول مدت تصدی توسط سهامدار حقوقی، به منزله انصراف شخص حقوقی از عضویت هیئت مدیره می‌باشد.)

درصورت درخواست نامزدی هیئت مدیره و سهامداری همزمان، ارایه یک سری از مدارک مشترک مانند سوءپیشینه، برابر اصل شناسنامه و ... کافی است.