قراردادهای تجاری

در مرحله تاسیس شرکت، قراردادهای تجاری با متقاضیانی که به عنوان سهام دار حضور دارند طبق اصول توافق شده در کنسرسیوم منعقد میگردد. همچنین شرکت تجمیعی آمادگی دارد با عموم متقاضیانی که تمایل به همکاری تجاری با مجموعه دارند، با توجه به شرایط رقابتی و با هدف برد-برد انعقاد قرارداد نماید.

کلیه متقاضیانی که تمایل دارند در قالب قراردادهای تجاری نمایندگی، Servco و  ... با این مجموعه همکاری داشته باشند میتوانند با تکمیل فرم ذیل ضمن ارائه مشخصات تماس درخواست خود را اعلام، تا جهت هماهنگی های بعدی اقدام لازم معمول گردد.

قراردادهای تجاری
نام شرکت :
ورودی نامعتبر
شماره ثبت :
ورودی نامعتبر
محل ثبت :
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت :
ورودی نامعتبر
فکس :
ورودی نامعتبر
مشخصات مدیر عامل شرکت
نام و نام خانوادگی :
ورودی نامعتبر
تلفن همراه :
ورودی نامعتبر
پست الکنرونیک :
ورودی نامعتبر
اطلاعات زیرساخت شرکت متقاضی
تعداد دکلهای منصوبه :
ورودی نامعتبر
تعداد مشترکین adsl در قالب نماینده فروش :
ورودی نامعتبر
تعداد مشترکین adsl در قالب لایسنس(Active) :
ورودی نامعتبر
استانهای حوزه فعالیت :
ورودی نامعتبر
تعداد شهرهای تحت پوشش سرویس ADSL :
ورودی نامعتبر
تعداد شهرهای تحت پوشش سرویس Wifi :
ورودی نامعتبر
ارزش تقریبی سرمایه گذاری انجام شده تجهیزات WiFiریال
ورودی نامعتبر
ارزش تقریبی سرمایه گذاری انجام شده تجهیزات ADSLریال
ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل شاغل :
ورودی نامعتبر
توضیحات:
ورودی نامعتبر