تعیین مدیران اولیه شرکت تجمیعی ایران اف.سی.پی

اولین  جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت تجمیعی کنسرسیوم ایران اف.سی.پی از ساعت 13 الی 21 روز یکشنبه  مورخ ١٠ خرداد در محل هتل المپیک برگزار شد. در این جلسه مشارکت کنندگان در کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی در مقام هییت موسس، ضمن تصویب اساسنامه به انتخاب مدیران اولیه مجموعه پرداختند.

در این جلسه نامزدهای هییت مدیره، ضمن معرفی اجمالی، جهت قبول سمت اعلام آمادگی نموده و هییت موسس با رای کتبی خود طبق اساسنامه ده عضو اصلی و علی البدل را انتخاب نمودند.

شمارش آرا در دفتر کنسرسیوم انجام شده و با نظارت و پس از تایید صحت شمارش توسط کلیه نامزدهای منتخب و غیر منتخب، نتیجه انتخاب به شرح ذیل اعلام میگردد:

منتخبان به ترتیب حروف الفبا

  1. امیر حسینی سفلایی
  2. حسن دیرسنجی
  3. محمد عامری
  4. امیر عباس عظیمی
  5. محمدرضا محمودی
  6. سیروس نامور
  7. ابراهیم نخبه زعیم
  8. مصطفی نجاتی
  9. مجید نوروزی
  10. محمد علی نیکسار

با توجه به اینکه رای گیری به صورت کتبی و با امضای اعضای هییت موسس بوده، پس از طی مقدمات ثبتی، این اعضا با مدارک کامل در اولین مجمع عمومی شرکت حاضر، به عنوان سهامدار رای خود را بازنویسی نموده و در حضور اعضا و با نظارت بازرس مجمع، بازشماری آرا صورت میگیرد و مدیران جهت تکمیل مراحل ثبت شرکت، به اداره کل ثبت شرکتها معرفی می شوند.

افرادی که تمایل دارند ضمن رعایت اصول مشارکت به جمع اولیه سهامداران بپیوندند، باید از اساسنامه تهیه شده تمکین نموده و بدون حق رای جهت انتخاب مدیران اولیه، ضمن هماهنگی لازم با دبیرخانه کنسرسیوم در روز اولین مجمع عمومی حاضر شوند.

زمان و مکان اولین جلسه مجمع عمومی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیرخانه کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی